^Į viršų
  • 1 Kviečiame!
    Jurbarko krašto verslininkų sąjunga kviečia prisijungti naujus narius: info@jurbarkoverslas.lt

Įkurta Jurbarko krašto verslininkų sąjunga

 

2014 metų pradžioje keletas verslininkų subūrė iniciatyvinę grupę, sudarytą iš 8 verslininkų, kuri du mėnesius diskutavo dėl būtinybės įkurti asociaciją, vienijančią Jurbarko krašto verslininkus. Po ilgų diskusijų, svarstymų „už“ ir „prieš“ 2014-04-28 registrų centre buvo užregistruota Jurbarko krašto verslininkų sąjunga, veikianti pagal tipinius asociacijos įstatus, kurie bus papildyti pagal naujai atsirandančius poreikius.

Iniciatyvinė grupė: Česlovas Blažys, Albinas Gaižauskas, Audrius Girdauskas, Liudmila Norkaitienė, Vidas Šukys, Giedrė Vasiljevaitė, Arija Zairienė, Rimantas Žičkus.

 

Copyright © 2013. Jurbarko krašto verslininkų sąjunga